โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
 
   
 
 
นางขวัญใจ เกตุอุดม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
 
 
   
 
 
 
   
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาซก
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
   
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ทำเนียบศิษย์เก่า
   
 
   
 
 
 
 
 
ลดระดับความดังตามขีด
 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนระดับอนุบาล  ถึง  มัธยมศึกษาตอนต้น
  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
 
 
   
 
     
  25-27 มกราคม 2560   23-25 มกราคม 2560   20 มกราคม 2560
  โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   โครงการเยาวชนตามรอยพ่อ    ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   ณ ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา จ.อุดรธานี
  ประจำปี2560   ประจำปี 2560   ประจำปี 2560
     
     
  16 มกราคม 2560   14 มกราคม 2560   13 มกราคม 2560
  วันครู   ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้    กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  ณ ร.ร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี   ณ อำเภอบ่อทอง   ณ ร.ร.บ้านหนองใหญ่ฯ
  ประจำปี2560   ประจำปี 2560   ประจำปี 2560
     
     
  12-15 ธันวาคม 2559   9 ธันวาคม 2559   5 ธันวาคม 2559
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ   กิจกรรมวันรฐธรรมนูญ    ร่วมงานแปรอักษรและจุดเทียน
  ชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ณ ร.ร.บ้านหนองใหญ่ฯ   แสดงความอาลัย
  ประจำปี 2559   ประจำปี 2559   ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง
     
     
  2 ธันวาคม 2559   1 ธันวาคม 2559   25 พฤศจิกายน 2559
  กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ   ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครู   จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
  ในหลวง รัชกาลที่ 9   โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม จังหวัดนนทบุรี   เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต
  ประจำปี 2559   เดินทางมาส่ง คุณครูเปรมศิริ ตวงโชคดี   พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
     
   
วีดิทัศน์นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 
               
       
       
       
       
       
 
                 
 
 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 263618  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ปรับปรุง 04/01/2560