โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
 
   
 
 
นางขวัญใจ เกตุอุดม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
 
 
   
 
 
 
   
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาซก
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
   
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ทำเนียบศิษย์เก่า
   
 
   
 
 
 
 
 
ลดระดับความดังตามขีด
 
 
 
คลิกดาวน์โหลด
 
 
คลิกดาวน์โหลด
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
   
   
 
   
   
 
 
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนระดับอนุบาล  ถึง  มัธยมศึกษาตอนต้น
  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
 
 
   
 
     
  14 พฤษภาคม 2560   8 พฤษภาคม 2560   8 พฤษภาคม 2560
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    คณะครูประชุมเตรียมความพร้อม
  ณ อาคารพุทธรักษา   การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop   ในการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2560
  ประจำปี2560   ประจำปี 2560   ประจำปี 2560
     
   
จดหมายข่าว"ดอกบัวบาน" ประจำเดือนมีนาคม 2560
 
 
   
วีดิทัศน์นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 
               
       
       
       
       
       
 
                 
 
 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 263618  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ปรับปรุง 04/01/2560