โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
 
   
 
 
 
นายโกศล  มิตรพระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
   
 
 
 
   
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาซก
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
   
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ทำเนียบศิษย์เก่า
   
 
   
 
 
 
 
Facebook โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
ฐานการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองใหญฯ
 
ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษา
 
เพลงมาร์ชโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนระดับอนุบาล  ถึง  มัธยมศึกษาตอนต้น
  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
   
 
 
 
   
     
  29 กรกฎาคม 2563   23 กรกฎาคม 2563   16 กรกฎาคม 2563
  วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย   วันเฉลิมพระชนมพรรษา    กิจกรรมไว้ครู
  อาคารโดม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ   ในหลวง รัชกาลที่ 10   อาคารโดม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
  ประจำปีการศึกษา 2563   ประจำปีการศึกษา 2563   ประจำปีการศึกษา 2563
     
     
  12-13 กรกฎาคม 2563   3 กรกฎาคม 2563   1 กรกฎาคม 2563
  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ   แห่เทียนเข้าพรรษา    วันเปิดภาคเรียน
  ครูด้วย PLC   ณ วัดวังรีคีรีวันวนาราม อ.บ่อทอง   ประจำปีการศึกษา 2563
  ประจำปีการศึกษา 2563   ประจำปีการศึกษา 2563    
     
               
       
       
       
       
       
 
                 
 
 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization